O mně

Své počátky fotografování mi splývají kdesi ke konci šedesátých let a prvnímu přístroji CORINA, který je ostatně funkční dodnes.Přes absolvování dvou let studia u prof. Jána Šmoka a Institutu výtvarné fotografie jsem se dopracoval k první živnosti s datem vydání povolení 18. 12. 1989.Dnes se tvorba dělí na dva základní proudy první je pro peníze – zakázková tvorba (z něčeho musím být živ) a ten druhý pro potěchu ducha– volná tvorba. Oba tyto směry se občas prolnou a zase se rozdělí a nepopírám, že mi to vyhovuje.

Studio je vybaveno technikou od klasického kinofilmu přes digitální zrcadlovky až po velkoformátové přístroje formátu 8×10 inch. Klasická fotografie je mi nesmírně blízká a velmi jsem si oblíbil staré techniky ze kterých dýchá kouzlo minulého a předminulého století. Nelze ovšem popřít masivní nástup digitální fotografie a toto médium poskytuje nepřeberné množství nových možností a zakázková tvorba se bude odehrávat na tomto poli.  V roce 2012 jsem obnovil lektorskou činnost a snažím se předat své zkušenosti z klasické fotografie a historických technik novým zájemcům. Tyto dílny si lze domluvit i individuálně.