Odkazy

Centrum uměleckých aktivit
http://www.cuahk.cz
Alternative Photography – Historické fotografické metody, které se dnes používají
http://www.AlternativePhotography.com
Temnakomora.cz – web pro milovníky červeného světla a vůně chemikálií
http://www.temnakomora.cz
Unblinking Eye – photography, darkroom, alternative process, historic photographic processes, travel – fotografie, temná komora, alternativní proces, historické fotografické procesy, cestování
https://www.unblinkingeye.com/