KYANOTYPIE

Zkrácený popis metody

Cyanotipe – kyanotypie, kyanografie, modrotisk – kopírovací metoda, dříve používaná k rozmnožování průsvitných plánů a výkresů, vynalezená roku 1842. Používá se železitých solí některých organických kyselin citlivých na světlo. Světelný zdroj musí obsahovat značný podíl ultrafialového záření, při němž vzniká intenzívní zabarvení. Z pozitivní kopírovací předlohy vzniká negativní obraz: bílé čáry v modré ploše.Takto byla
průmyslově využita. Původní určení bylo pro kopírování obrazu.

Popis metody

Galerie