KALLITYPIE

Zkrácený popis metody

Nezaměňujme ovšem kallitypií s kalotypii. Kallitypie je přímo (viditelně) kopírující proces založený na citlivosti železitých solí ke světlu ( za jeden ze způsobů kallitypie je někdy považován i příbuzný proces Van Dyke). Kalotypie proces, který používal Talbot v roce 1839. Způsob fotografie zvaný kalotypie (= krásný obrázek) byl již způsobem negativ-pozitiv a měl tedy dvě fáze: Za prvé zhotovení papírového negativu a za druhé jeho překopírování v papírový pozitiv.
Roku 1889 W. W. J. Nicol patentoval postup založený na kombinaci železa-stříbra. Je všeobecně považován za vynálezce kallitypie. Kallitypie je proces založený na použití solí stříbra a železa. Tento proces obsahuje obraz v papírovině a je procesem, který obraz dotváří pomocí vývojky, na rozdíl od ostatních, kde vyvolání probíhá ve vodě. Procesy, které jsou založené na citlivých železitých nebo stříbrných solích (kallitypie, VanDyke, argyrotypie, kyanotypie). Umožňuje právě kallitypie řízení kontrastu a barevného ovládání výsledného obrazu prostřednictvím vývojky i prostřednictvím tónování.

Popis metody